Всесвіт - це різноманітність в єдності (Оноре де Бальзак)

Міжнародний відділ

Благодійність

 

Профком

Загальна інформація

Первинна профспілкова організація студентів НПУ ім. М.П. Драгоманова - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Члени профспілки мають право: 
* на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів; 
* на правовий захист; 
* на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка; 
* обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів; 
* на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок тощо.

Члени профспілки зобов'язані: 
* визнавати і виконувати Статут; 
* регулярно сплачувати членські внески; 
* особисто брати участь у діяльності профспілкової організації; 
* виконувати рішення профспілкових органів; 
* не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації студентів НПУ ім. М.П. Драгоманова , перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

Можливість захисту профспілкою прав та інтересів студентів;

* можливість брати участь в реальному житті та управлінні університетом;

* при необхідності одержувати матеріальну допомогу;

* одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною тощо;

* можливість пільгового харчування.

Членом профспілки може стати будь-який студент університету, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України та регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання і не є членом іншої профспілки.

Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників освіти і науки України і складає: 
* для студентів денної бюджетної форми навчання, які отримують стипендію - 1% від базової стипендії (внески виплачуються відповідно до заяви студента через бухгалтерію університету із стипендії); 
* для студентів, які не отримують стипендію та студентів контрактної форми навчання - 1 % від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за семестр). 

 

 

  

 

Склад

 

Інформація про Профком студентів Інституту управління та економіки освіти

Євченко Юлія Миколаївна

Студентка 43 МО

Голова Профбюро

на посаді з 2014 року

Життєве кредо: Ніколи не здавайся, і ти побачиш як здаються інші

 

 

Ніколайчук Андрій Олексійович

 Студент 23МО 

Заступник Голови Профбюро Інституту

 Профорг групи

 Кількість студентів на профспілковому обліку – 20

 

 

 

 

 

i2zIhesQ9Kk

Романюк Юлія Володимирівна

Студентка 43 МО

Секретар Профбюро Інституту

                            Профорг групи

                                 Кількість студентів на профспілковому обліку – 28

 

 

 

 

dkKuyM6DBKoПоліщук Анна

Студент 12 МО

Профорг групи

Кількість студентів на профспілковому обліку – 20

 

 

 

 

 

fpckUEN6GaM

Мельник Костянтин Дмитрович

Студент 33 МО

Профорг групи

Кількість студентів на профспілковому обліку – 26

 

 

 

 

 

 

Таркаєнко Владислав Михайлович

Студент 31 ЕТІ

Профорг групи

Кількість студентів на профспілковому обліку – 2

 

 

 

 

Семяновська Ірина Вікторівна

 

Студентка 41 ЕТІ

 

Профорг групи

Кількість студенів на обліку – 6

 

 

 

 

  

 

Костушевич Віра Іванівна

Студентка 43 МО

Профорг групи

Кількість студенів на обліку – 19

 

 

Сливко Аліна Вікторівна 

Студентка 41 ЕТІ 

Профорг групи

Кількість студенів на обліку – 7

 

 

 

 

 

  

 

8RYBmnTdyQcБачинська Ірина

Студент 5МУНЗ

 Профорг групи

Кількість студентів на профспілковому обліку – 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Гуртожиток

 

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти і науки України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Вселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення, в окремих випадках викладачів навчальних закладів або інших осіб у студентські гуртожитки здійснюється за погодженням із профспілковим комітетом студентів по ордерах, виданих дирекцією студмістечка на підставі розпорядження ректора (директора) навчального закладу.
Поселення викладачів, співробітників навчального закладу або інших осіб проводиться на підставі заяв та укладення договорів на оренду житла.
2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пред’явити паспорт і здати завідуючому гуртожитком ордер або договір на право зайняти місце в гуртожитку, квитанцію про оплату за проживання, довідку із медичного центру навчального закладу про медичний огляд, три фотокартки розміром 3х4 см. Повинна пройти інструктаж по техніці безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись з сантехнічним обладнанням, інструкцією для чергових по гуртожитку, правилами відшкодування заподіяних збитків, користування особистими електропобутовими приладами, порядком звільнення гуртожитку, оформити лист для одержання інвентаря індивідуального користування. 
Інструктаж та поселення до гуртожитку здійснюють: заступник декана інституту з виховної роботи ( заступник директора з виховної роботи), вихователь гуртожитку, завідувач гуртожитком, голова студентської ради гуртожитку, представник студентського профкому (профбюро факультету). Під час інструктажу заключається двостороння угода, видаються ключі від кімнати, службою охорони випускається перепустка на вхід до гуртожитку. Ордер діє на протязі 30 днів з дня видачі. Після закінчення строку ордера поселення, як правило, не проводиться.
3. Документи на прописку студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення подаються дирекцією студмістечка у порядку встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки здійснюється за рахунок особи, якій надано гуртожиток.
Особи, що поселяються на підставі договору, у гуртожиток не прописуються.
4. Тимчасове поселення у студентський гуртожиток родичів студентів, слухачів підготовчого відділення, осіб, котрі прибули у відрядження до навчального закладу, інших громадян може проводитися на вільні місця дирекцією студмістечка (завідуючим гуртожитком) узгодивши питання з проректором за напрямом. 
Примітка: В робочі (після 19.00), вихідні (субота, неділя) та святкові дні, давати дозвіл на поселення в гуртожитки рідних (батько, мати, рідний брат чи сестра), які приїжджають до студентів, що мешкають в гуртожитку, тільки на ці дні, з послідуючою оплатою за проживання в касу студмістечка, має право черговий заступник начальника служби охорони.

Для поселення необхідно пред’явити:
Заяву на ім’я ректора (директора), завізовану заступником декана інституту з виховної роботи (заступником з директора з виховної роботи), завідуючим гуртожитком, головою студентської ради гуртожитку, головою профкому студентів (профбюро факультету);
* Квитанцію про оплату за проживання;
* Паспорт (посвідчення) прибулого;
* Направлення з ІЗДН або підготовчого відділення.
Всі особи реєструються у завідуючого гуртожитком і отримують в службі охорони тимчасову перепустку на право входу в гуртожиток.
5. Студенти, аспіранти, слухачів підготовчого відділення, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, у разі необхідності, тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток, без погіршення житлових умов, на підставі наказу ректора або розпорядження проректора з кадрів та режиму за поданням декана факультету чи дирекції студмістечка.
Можливий обмін місцями в гуртожитках між іститутуами університету та вузами м. Києва. Для проведення обміну необхідно подати заяву ім’я проректора, якому підпорядковане студмістечко з питань поселення, погоджену з деканом свого інституту та деканом інституту в гуртожиток якого буде поселятись студент. Для проведення обміну між вузами міста необхідно подати заяву на ім’я ректора університету.
6. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних співбесідах (іспитах), звільнюють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення результатів співбесіди (іспитів). В разі подання апеляції - в трьохденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом – протягом трьох днів після видання наказу про зарахування.
При відрахуванні з університету, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні причини, на підставі особистої заяви громадянина, що проживав у гуртожитку, за рішенням деканату інституту погодженого з проректором з кадрів та режиму, дирекцією студмістечка, студентським профкомом університету (студентським профбюро факультету) та студрадою гуртожитку цей термін може бути продовжений.
У випадку, коли мешканець гуртожитку в зазначений термін не залишив гуртожиток то відселення громадянина проводиться примусово, згідно з чинним житловим законодавством України.
7. При від’їзді з гуртожитку в канікулярну або академічну відпустку мешканці зобов’язані за два дні до від’їзду попередити про це завідуючу гуртожитком. Від’їзджаючим необхідно здати завідуючій гуртожитком в належному стані майно, яке було закріплене за ними, жилі кімнати та ключі від них. Особисті речі здаються в камеру схову.
Адміністрація студмістечка за зберігання особистих речей, які не зберігалися в камері схову, відповідальності не несе. 
Порядок користування гуртожитками на час канікул студентів та аспірантів визначається проректором з кадрів та режиму враховуючи побажання мешканців та за погодженням зі студентською радою, студентським профкомом університету.
8. Адміністрація університету спільно зі студентською радою університету, профкомом студентів має право на виділення в гуртожитках кімнат, секцій, блоків для проживання сімейних студентів з дотриманням санітарних норм проживання.

II. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
9. Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування, є державною власністю.
Мешканці гуртожитку несуть персональну відповідальність за їх збереження.
10. Майно для особистого користування видається мешканцям під їх особисту відповідальність. Предмети загального користування для кімнати (секції, поверху) видаються під розписку старості кімнати (секції, поверху). Інвентар та обладнання для студентських клубів, спортивних кімнат і інших приміщень видаються під розписку особам уповноваженим заступником декана інститута з виховної роботи (вихователем гуртожитку), профбюро факультету або студрадою гуртожитку. Матеріальна відповідальність за цілісність та збереження майна покладається на особу, котра отримала це майно. Опис майна, підписаний завідуючим гуртожитком і старостою кімнати (секції, поверху), вивішується в кімнаті (в секції, на поверсі).
11. Виносити особисті речі, інвентар та обладнання з гуртожитку дозволяється тільки при наявності письмового дозволу завідуючої гуртожитком.
12. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.
13. Вхід до гуртожитку дозволяється:
- Мешканцям даного гуртожитку – з 06.00 до 24.00 години по пред’явленню перепустки. Після 24.00 години вхід дозволяється у виключних випадках по заздалегідь виданому письмовому дозволу проректора з кадрів та режиму на підставі подання заступника декана інституту з виховної роботи (вихователя) або завідуючої гуртожитком;
- Студентам університету, котрі не мешкають у гуртожитку – тільки у не навчальний час з 13.00 години до 23.00 години по робочих днях та з 11.00 години до 23.00 години по вихідних та святкових днях.
- Гостям – тільки у не навчальний час з 15.00 години до 23.00 години по робочих днях та з 11.00 години до 23.00 години по вихідних та святкових днях. При вході до гуртожитку відвідувачі пред’являють черговому документ, що посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів;
- Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.
15. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та відшкодування матеріальних збитків, які нанесли гості, несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.
16. Культурно-масові заходи в гуртожитках, включаючи і роботу клубів-кафе, здійснюються за планом, розробленим студентською радою і погодженим з заступником декана факультету з навчально-виховної роботи (вихователем гуртожитку).
Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00 години.
З 23.00 години і до 07.00 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша. У коридорах (секціях) та місцях загального користування залишається тільки чергове освітлення.
17. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, студенти інституту заочного і дистанційного навчання, абітурієнти проживають в гуртожитках університету на умовах самообслуговування.
18. Усі мешканці гуртожитку в позаурочний час залучаються студентською радою гуртожитку до господарських робіт по самообслуговуванню, упорядкуванню і озелененню території, спорудження спортивних майданчиків, проведення ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, іншим видам суспільно-корисної праці з дотриманням правил охорони праці.
Один раз на місяць в гуртожитку провадиться “санітарний день” з проведенням генерального прибирання усіх приміщень.
19. Перед початком навчального року рада з побуту університету, до складу якої входять: заступники деканів інститутів з навчально-виховної роботи (вихователі гуртожитків), заступник голови профкому студентів, голова студентської ради університету, заступник директора студмістечка, перевіряє готовність гуртожитків до експлуатації і складає акт.
У гуртожитки, не підготовлені до експлуатації, поселяти студентів та інших осіб забороняється.
Один раз на місяць рада з побуту університету перевіряє санітарний стан гуртожитків.
20. Заміна постільної білизни проводиться згідно з встановленими нормами один раз в десять днів.
21. У разі захворювання мешканця гуртожитку, хворий направляється в медичний центр університету або в ізолятор гуртожитку.
22. З метою внутрішнього контролю за санітарним станом гуртожитку профбюро факультету та студентська рада гуртожитку створює санітарну комісію, яка:
- Щотижня проводить контрольний огляд кімнат, місць загального користування. Оцінка кімнати (секції, поверху) складається з трьох складових: санітарний стан кімнати (секції, поверху), їх благоустрій та дисципліна мешканців;
- Результати контрольного огляду розглядаються на засіданні студентської ради гуртожитку, де приймаються конкретні рішення до порушників або заохочення мешканців, які утримують в зразковому стані свої кімнати (секції, поверхи);
- Розробляє заходи по поліпшенню побуту і відпочинку мешканців гуртожитку.

III. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
23. Мешканці гуртожитку мають право:
- Користуватися приміщеннями учбового, культурно-побутового і спортивного призначення, камерами зберігання, обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку згідно з встановленим порядком, мати постійне місце в жилій кімнаті у гуртожитку свого іституту на весь час навчання;
- Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
- Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
- Через студраду брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу тощо;
- Звертатися із скаргами до керівництва університету на роботу дирекції студмістечка, обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам “Положення про гуртожиток” і нормам обладнання та утримання гуртожитків.
24. Мешканці гуртожитку зобов’язані:
- Знати і суворо дотримуватись “Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках університету”, техніки безпеки, пожежної безпеки;
- Виконувати розпорядження адміністрації та студради гуртожитку;
- Суворо дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування та брати активну участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки, щомісяця проводити генеральне прибирання приміщень гуртожитку та прилеглої території з дотриманням правил охорони праці;
- Дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ, тепло, воду;
- Проводити поточний ремонт кімнат (блоків), (побілка стелі, побілка, пофарбування або обклейка шпалерами стін, стелі, фарбування радіаторів, вікон, підвіконня, дверей, вмонтованих шаф та антресолей, встановлення віконного скла, фарбування або покриття лаком підлоги, ремонт електромережі, проводіться за рахунок проживаючих);
- Своєчасно вносити плату в установлених розмірах за проживання, користування білизною і за додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються. Плата за проживання в гуртожитку здійснюється студентами, аспірантами і слухачами підготовчого відділення за весь час проживання, з канікулами включно. Плата за користування гуртожитком вноситься в касу студмістечка на навчальний рік студентами держбюджету у розмірі 100%, а контрактної форми навчання оплата проводиться за семестр наперед;
- Відшкодувати нанесені матеріальні збитки згідно з діючим законодавством;
- Особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання до камери схову, адміністрація відповідальності не несе;
- При залишенні кімнати (секції) мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна;
- Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;
- Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомити заступника декана з навчально-виховної роботи (вихователя гуртожитку), завідуючу гуртожитком, студентську раду;
- Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу завідуючої гуртожитком додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у завідуючої гуртожитком). У випадку відмови від реєстрації або оплати за додаткові електропобутові прилади і радіоапаратуру, дана апаратура вилучається завідуючою гуртожитком спільно з студрадою гуртожитку та здається в камеру схову. Повернення її власнику проводиться при виселенні мешканця з гуртожитку;
- При залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного тижня), а також при від’їзді на канікули або практику, письмово попередити завідуючу гуртожитком (вказати адресу, куди вибув), одержане майно, і ключі від кімнати здати завідуючій гуртожитком, а особисті речі до камери схову;
- По закінченні навчання в університеті або при достроковому позбавленні права на мешкання виїхати із гуртожитку в двотижневий термін;
- При тимчасовому від’їзді із гуртожитку повідомити про це старшого кімнати (секції, поверху), повідомивши адресу, куди від’їжджає;
- Приймати активну участь у поточному ремонті гуртожитку, ремонті, належному утриманні спортивних кімнат і кімнат відпочинку, занять, ігрових майданчиків;
- Брати участь у проведенні робіт по впорядкуванню та озелененню території, яка прилягає до гуртожитку, охороні зелених насаджень;
- Заключати угоди на проживання в гуртожитку, про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з адміністрацією університету на час навчання;
- На вимогу завідуючої та студентської ради гуртожитку приймати участь у термінових і поточних господарських роботах.
25. Мешканцям гуртожитку забороняється:
- Самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
- Переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої або виносити їх з робочих кімнат і гуртожитку;
- Користуватися службовим телефоном для міських, міжміських і міжнародних телефонних розмов;
- Прати білизну, чистити взуття, приймати водяні процедури в житлових кімнатах та не пристосованих для цього місцях;
- Наклеювати або прибивати на стінах і шафах кімнат та місць загального користування об’яв, розкладів, еротичних фотографій , малюнків, репродукцій, листівок, вирізок з газет та журналів тощо;
- Проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;
- Самовільно замінювати дверний замок. При заміні замка ключ необхідно здати завідуючій гуртожитком;
- Залишати сторонніх осіб після 23-00 години і на ночівлю;
- Приносити і вживати спиртні напої, наркотики, палити в житлових та робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані, грати в азартні ігри;
- Створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну на гучність, яка перевищує чутність кімнати;
- Тримати домашніх тварин;
- Проникати до гуртожитку через вікна та не дозволяти робити це стороннім особам, сидіти на підвіконні;
- Викидати сміття та різні предмети через вікна;
- Передавати перепустку до гуртожитку іншій особі;
- Загромаджувати жилу кімнату великогабаритними речами, залишати в холах, світлових кишенях. В коридорах на збереження власні меблі, холодильники, мотоцикли, піаніно тощо.
26. Мешканці гуртожитку, які порушують Правила проживання, притягуються до матеріальної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності, включно, до відрахування з університету. У разі не відшкодування матеріальних збитків, справа передається до суду.

IV. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ
27. За активну роботу по організації виховання, участь у забезпеченні господарської роботи, в культурно-масових заходах і роботі по покращенню умов та побутового обслуговування мешканцям гуртожитку можуть бути оголошені заохочення:
- Подяка;
- Нагородженням Почесною грамотою університету;
- Нагородження цінним подарунком;
- Нагородження грошовою премією.
Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням і інвентарем, не передбаченим “Типовими нормами обладнання гуртожитків”.
28. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
- Зауваження;
- Догана;
- Сувора догана;
- Не поселення в гуртожиток на наступний рік;
- Виключення з університету.
За прояву в нетверезому стані, стані токсичного чи наркотичного сп’яніння, розпиття спиртних напоїв, вживання токсичних чи наркотичних речовин в гуртожитку, всі винні у цього підлягають відрахуванню з університету.
При порушенні правил внутрішнього розпорядку в кімнатах (секціях) відповідальність несуть всі мешканці кімнати (секціі).
29. Заохочення і стягнення на студентів і аспірантів оголошуються наказом ректора за поданням декана інституту, студентської ради університету, студентського профкому, завідуючої гуртожитком.

 

 

 

 

 

 

 

2678 IPac 235 100 2015 v2

pTUIwidXug4

Edwards MBA Logo

Календар подій

embed promo