Всесвіт - це різноманітність в єдності (Оноре де Бальзак)

Міжнародний відділ

Благодійність

 

Лабораторія "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління вищим навчальним закладом"

 

 

 Керівник лабораторії - кандидат історичних наук, доцент

Чепуренко Яна Олексіївна

 

 

 

 

Місія

Однією із важливих функцій органів управління будь-якої соціальної системи є інформаційне забезпечення її діяльності. Ця діяльність спрямована на створення, організацію функціонування та вдосконалення інформаційно-аналітичних процесів, які сприяють успішному виконанню завдань управління.

Практика управління  вищим навчальним закладом переконливо свідчить не тільки про суттєву, а в багатьох випадках пріоритетну роль системи інформаційно-аналітичного забезпечення  управління навчальним закладом як ланки, що значно зумовлює ефективність роботи всієї системи освіти.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в сучасних умовах можна  визначити як комплекс організаційних, правових, технічних і технологічних заходів, засобів та методів, котрі забезпечують в процесі управління і функціонування системи інформаційні зв'язки її елементів  шляхом оптимальної організації інформаційних масивів баз даних і знань.

Важливим завданням сучасної освіти є максимальна відповідність запитам суспільства та тенденціям його розвитку. Однак виявити ці тенденції  в процесі прийняття управлінського рішення доволі складно без  підготовки.  Особливо це відчувається в період активного розвитку інформаційного суспільства і формування суспільства знань. Переробка значних масивів інформації з метою використання отриманого в процесі цієї переробки  знання, стала перетворюватися якщо не в основний, то у ключовий вид діяльності. Ця ситуація потребує застосування результатів наукових досліджень, спеціальних знань та навиків, пов’язаних з інформаційно-аналітичною діяльністю.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління є доволі складним інтегральним  явищем, яке об’єднує в собі такі аспекти, як:  проблемноорієнтований, методологічний, інформаційно-технологічний, ціннісно-нормативний, кадровий та організаційний. Ефективне інформаційне забезпечення управління  вищим навчальним закладом можливе за умов: теоретичного обґрунтування та розробки цілісної моделі такого інформаційного супроводу управління, яке б забезпечувало поточне регулювання функціонування та розвитку вищого навчального закладу на основі освітнього моніторингу; розробки цілей і змісту функцій основних моделей інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом по всій структурно-функціональній вертикалі (кафедра, інститут, університет); визначення науково-організаційних умов для створення чіткого механізму збору, збереження й обробки необхідної управлінської інформації та здійснення оперативного зворотного зв’язку в єдиному управлінському циклі; відповідної підготовки учасників даного процесу, спрямованої на підтримку саморозвитку, а також на корекційну, адресну й індивідуально-орієнтовану роботу з безпосередніми його виконавцями.

Основною місією створення Лабораторії «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління вищим навчальним закладом» Науково-дослідного центру дослідження проблем управління сталим розвитком Інституту управління та економіки освіти є: розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом та визначення науково-організаційних умови її успішного впровадження.

                   Доцільність відкриття Лабораторії «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління вищим навчальним закладом» саме в Інституті управління та економіки освіти є логічним з точки зору проблем, що вирішуються зазначеним структурним підрозділом Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

 Завдання і напрями діяльності Лабораторії

Основними завданнями і відповідно напрямами діяльності Лабораторії «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління вищим навчальним закладом» Науково-дослідного центру досліджень проблем управління сталим розвитком Інституту управління та економіки освіти є:

·        розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом, елементами якої є консолідована  внутрішня і зовнішня  інформація  структурних підрозділів вищого навчального закладу;

·        дослідження механізму впливу системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом на процес прийняття управлінських рішень;

·        аналіз світових тенденцій консолідації галузевих та міжгалузевих інформаційно-аналітичних ресурсів для прийняття ефективних управлінських рішень у вищому навчальному закладі;

·        визначення критеріїв ефективності системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом;

·        створення ієрархічної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом як єдиного інформаційно-аналітичного середовища та розвинутої комунікаційної інфраструктури;

·        розробка теоретико-методологічних засад створення оптимальної системи комунікацій для ефективного інформаційно-аналітичного супроводу прийняття управлінських рішень в процесі управління навчальним закладом;

·        створення технології розробки, кумуляції та консолідації інформаційних ресурсів для забезпечення підвищення ефективності навчального процесу, стійкого функціонування навчального закладу та його структурних підрозділів як науково-освітнього комплексу;

·        визначення основних тенденцій, проблем і перспектив процесу інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства та суспільства знань;

·        оптимізація системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління вищим навчальним закладом в умовах українських реалій та Європейського простору вищої освіти;

·        запровадження нових та удосконалення існуючих технологій і механізмів комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення  підтримки адміністративної, навчальної, навчально-методичної та наукової діяльності в підрозділах вищого навчального закладу;

·        запровадження нових та удосконалення існуючих технологій і механізмів комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення  підтримки адміністративної, навчальної, навчально-методичної та наукової діяльності в підрозділах вищого навчального закладу;

·        проведення наукової конференції «Актуальні питання інформаційного забезпечення управління» і видання за результатами матеріалів конференції (щорічно);

·        видання збірника наукових праць «Інформація та комунікації в  управлінні» (щорічно);

·        впровадження результатів наукових досліджень у формування і розвиток нових науково-методичного забезпечення підготовки магістрів зі спеціальностей «Управління проектами» (спеціалізація «Аналітик проекту») та «Консолідована інформація»;

·        розробка методики кумуляції та консолідації інформаційних ресурсів для забезпечення підвищення ефективності навчального процесу, стійкого функціонування навчального закладу та його структурних підрозділів як науково-освітнього комплексу. Впровадження цієї методики в управління Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова на конкретних ієрархічних рівнях.

 

 

 

 

«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   УПРАВЛІННЯ

 

ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

2678 IPac 235 100 2015 v2

pTUIwidXug4

Edwards MBA Logo

Календар подій

embed promo

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Обличчя Інституту

 

 

Всього відвідувачів

9670372
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3112
9452
12564
16362
48234
9189518
9670372

Your IP: 44.220.44.148
Server Time: 2024-06-18 22:50:47

Зараз на сайті

На сайті 46 гостей та відсутні користувачі

Подія

До закінчення 2014/2015 навчального року залишилось:CDUB - CountDown-Up Big